ដឹងទេឆ្នាំ២០១៨ ប្រទេសណាជាប់ ជាប្រទេសមាន អំពើពុករលួយ អាក្រក់​​​​​បំផុតក្នុងលោក?

(ដោយ៖ណារី)

បរទេស៖បើតាមអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយអន្ដរជាតិ បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសស៊ូម៉ាលី ជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតក្នុងលោក ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ខណៈដែលប្រទេស​ដាណឺម៉ាកជាប់ជាប្រទេសល្អបំផុត។ ចំណែកអាមេរិកបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ ពីប្រទេសដែល​ល្អ​គ្មាន​អំពើពុករលួយ។

អង្គការតម្លាភាពអន្ដរជាតិ បានបង្ហាញចំណាត់ថ្នាក់ ប្រទេសហុងគ្រីនិងអាមេរិក នៅក្នុង​សន្ទ​ស្សន៍​អំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ដោយអាមេរិក បានធ្លាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះ​ប្រទេស​ទាំង២០ ដែលស្អាតបំផុតនៃអំពើពុករលួយ។ រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំបានបាត់បង់៤​ពិន្ទុជា​លើកដំបូង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១។

សូមមើលបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសខាងក្រោម ពណ៌លឿងគឺជាប្រទេសដែលល្អបំផុត ចំណែក​ពណ៌​ក្រហមជាប្រទេសអាក្រក់បំផុត ក្នុងការប្រព្រឹត្ដអំពើពុករលួយ៖