ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ជូនដំណឹង​អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់​លោ​ក​ស្រីអោង សានស៊ូជី ទីប្រឹក្សារដ្ឋ​មីយ៉ាន់ម៉ា

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិកម្ពុជា បានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់លោកស្រីអោង សានស៊ូជី ទីប្រឹក្សារដ្ឋមី​យ៉ាន់ម៉ា នាចុងខែមេសានេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖