បុរសចិត្តល្អម្នាក់ ស្លាប់ដោយសារប្រើថ្នាំសម្រកទម្ងន់រហូតគាំងបេះដូង

ភ្នំពេញ ៖ បុរសម្នាក់ដែលមានគណនេយ្យហ្វេសបុកឈ្មោះ Tol Smartboy បានបាត់បង់ជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ដោយប្រតិកម្មថ្នាំសម្រកទម្ងន់ រហូតគាំងបេះដូង ។ 

គណនេយ្យបង្ហាញថា « ម៉ោង៦ភ្លឺ លឺប៉ាស្រែកផ្អើលផ្ទះ រឿងក្មួយស្លាប់ ពូសឹងមិនជឿទេ ។ លិទ្ធិផល មិនហាត់ប្រាណ ហើយប្រើថ្នាំសម្រកអត់សួរគ្រូ អត់សួរបៀបថែខ្លួន អត់សួរ បែរជាធ្វើអីតាមចិត្ត ។ 

ចឹងបានថា អ្នកចង់សម្រកប្រយ័ត្នទៅទៀត ទោះចង់ហាត់ប្រណ នក៏ត្រូវរកគ្រូបង្រៀនអោយបានត្រឹមត្រូវ មិនត្រូវចង់ស្អាតហួសចឹងទេ ។ អ្នកធាត់ៗល្មមដឹងខ្លួនហើយ កុំបណ្តោយទៀត ។ ទៅចុះក្មួយ ទៅអោយបានសុខណាក្មួយ សំលាញ់ លារហូតហើយ RIP Tol Smartboy 🙏🏼 ៕